מכונת כיפוף ידנית

אורך עבודה: 3160מ"מ (ניתן גם לקבל באורך עבודה של 2מטר,  4מטר, 5מטר)

עובי מקסימלי לכיפוף: עד 1.5 מ"מ פח מגולוון