מכונת קשתות

ליצירת קשתות בכל מיני זויות עד 90מעלות

 

 מכונת קשתות