מכופפת סגמנטים

מערגלת

 מערגלת ידנית - 305ממ 

מערגלת ידנית

לוקפורמר 

מכונת חיזוק פח

מכופפת - שיניים למטה

פלנג'ר סנפלוק

פלנג'ר סנפלוק

מכונת פלאנג'ים

מכונת פלאנגים 12 תחנות

פלנג'ר

סנפלוק

לוקפורמר קטן