גליוטינה - מספרי שולחן

אורך עבודה 1300מ"מ

 עד עובי פח 1.25מ"מ

 זיגה חשמלית